Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

Pomieszczenia towarzyszące

bufet mieszący do 65 osób
charakteryzatornia

Dostępne

rekwizytornia
poczekalnia dla artystów

Sala Prób orkiestry znajduje się na najniższej kondygnacji podziemnej z dostępnym balkonem. Zabieg obniżenia o jedną kondygnację sali ma na celu uzyskanie większej wysokości, co z kolei zapewnia jej lepszą akustykę. Sala może pomieścić 95 muzyków. Istnieje bezpośrednie połączenie sali z mniejszym fragmentem parkingu umieszczonym na tej kondygnacji, który w razie potrzeby może być wydzielony, stanowiąc prywatny parking na użytek artystów. Powierzchnia sali to 300m2. Zamontowane dyfuzory i rolety akustyczne pozwalają na skrócenie lub wydłużenie czasu pogłosu.