Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

Adam Szustak OP | Już się nie wstydzę [PRZENIESIONY]

6 maja

19:00

| Sala Koncertowa

dodaj do swojego kalendarza

KOMUNIKAT ORGANIZATORA


Drodzy,

w związku z sytuacją zagrożenia zdrowia zarówno Waszego, jak i wszystkich osób pracujących przy wydarzeniach zaplanowanych przez nas wiosną, stosując się do decyzji rządu, zdecydowaliśmy się przełożyć wszystkie wydarzenia. Przez ostatnie dni dzięki uprzejmości i ogromnej życzliwości sal koncertowych, udało nam się ustalić nowe terminy na wielbienie w Bydgoszczy Wybrani oraz cykl konferencji „Już się nie wstydzę”.

Wszystkie wydarzenia odbędą się jesienią tego roku, w tych samych miejscach.

Bilety zachowują swoją ważność. Wierzymy, że do tego czasu wszyscy będziemy mogli już bezpiecznie się spotkać na wspólnej modlitwie.

 

Langusta na Palmie


 

 

Spotkanie w CKK Jordanki z O. Adamem Szustakiem – polskim duchownym rzymskokatolickim, dominikaninem, wędrownym kaznodzieją, duszpasterzem akademickim, vlogerem, autorem książek i audiobooków.

Dawno temu na początku ist­nie­nia świata, kiedy wszystko się popsuło scho­wa­li­śmy się w krza­kach. Ze wstydu. Wstydu wła­snego grze­chu, sła­bo­ści i poczu­cia prze­gra­nej. Wstydu, który spra­wia, że cią­gle się boimy osą­dze­nia, odrzu­ce­nia i poka­za­nia światu jacy naprawdę jeste­śmy. Wstydu naszej brzy­doty, naszych pora­żek i poczu­cia bez­sensu. Naj­wyż­sza pora z tym skoń­czyć! Zapra­szam Was do kil­ku­na­stu miast Pol­ski na nie­zwy­kłe spo­tka­nia, na któ­rych pozwo­limy, żeby ogar­nęło nas świa­tło, które wresz­cie pozwoli nam wyjść z cie­nia, z mroku naszego wstydu. Żeby­śmy wresz­cie mogli z podnie­sioną głową spoj­rzeć w twarz ludziom, światu, Panu Bogu i sobie samym. Żeby­śmy mogli wresz­cie powie­dzieć: Już się nie wsty­dzę!

Spo­tka­niom towa­rzy­szyć muzycz­nie będzie zespół w skła­dzie:
Agnieszka Musiał || Jan Smo­czyń­ski || Kamil Siciak. 

Organizator:

Kontakt z organizatorem:

Langusta Na Palmie

Jana Kazimierza 31

05-126 Nieporęt

608-694-949

langustanapalmie.pl

Parking

Uprzejmie informujemy, że na terenie CKK Jordanki znajduje się całodobowy, płatny, niestrzeżony parking na 185 miejsc. Zapraszamy do korzystania z parkingu podczas spektakli, a także w czasie wyjazdów do centrum miasta.