Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia   2016 r.  chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na naszych stronach internetowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Kulturalno- Kongresowe Jordanki, Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • zapewnienia obsługi kanału newsletter,
  • realizacji działań sprzedażowych i marketingowych, o ile wcześniej wyraziłeś na to zgodę,
  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszej strony internetowej, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych,

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Centrum Kulturalno- kongresowe Jordanki przy realizacji wydarzeń, w tym:

  • podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia
  • dostawcom systemów IT, z którymi podpisaliśmy umowę powierzenia
  • audytorom
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji, prokuraturze, sądom.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu  wysyłania newslettera o produktach i   usługach oferowanych przez  Administratora, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody  w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym  przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

​Klauzule informacyjne i klauzule zgody znajdują się przy rejestracji konta w newsletterze.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:   
iod@jordanki.torun.pl