Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

Wymiary Sali Koncertowej

Pojemność widowni 882 miejsca
Powierzchnia widowni 1012 m 2
Powierzchnia sceny 600 m2
Kieszenie sceniczne 225 m2
Okno sceniczne 15 m szerokości, 7m wysokości

Wymiary budynku

Powierzchnia części nadziemnej ok. 13.000 m2
Powierzchnia części podziemnej ok 8.600 m 2
Powierzchnia całkowita ok. 22.000 m2
Kubatura całości ok. 158.000 m3

Wymiary Sali Kameralnej

Pojemność widowni 287 miejsc
Powierzchnia widowni 315 m 2
Powierzchnia sceny 125 m2

Dokumenty

Regulamin obiektu CKK Jordanki pobierz
uestrip

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 oraz ze środków Gminy Miasta Toruń