Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

Gra miejska „Śladami historii i muzyki”

4 czerwca

16:00

dodaj do swojego kalendarza

Gra miejska
„Śladami historii i muzyki”

4 czerwca 2022, sobota
godz. 16:00


Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Póki Polska żyje w nas”


Podczas gry miejskiej „Śladami muzyki i historii”, realizowanej we współpracy z toruńskimi harcerzami, uczniami Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu oraz uczestnikami Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, planowane jest odwiedzenie miejsc na mapie Torunia, powiązanych z kompozytorami działającymi w Toruniu a także miejscami na mapie Torunia związanymi z polskim dziedzictwem muzycznym. Nie zabraknie historii związanych z mało znanymi kompozytorami m.in.: J. Szczurowskim, P. Perkowskim, K. Serockim, P. Artomiuszem, A. Kuryłło, a także miejsc związanych z muzyką, w których odbywają lub odbywały się koncerty: Dwór Artusa, Teatr im. W. Horzycy, CKK Jordanki, Teatr Muzyczny, Zamek Krzyżacki. Gra opierać się będzie również na sylwetkach patronów ulic Torunia: St. Moniuszko, K. Szymanowski, F. Chopin, I.J. Paderewski. Ideą jest umożliwienie udziału w wydarzeniu osób z różnych grup i nawiązaniu dialogu pomiędzy pokoleniami poprzez zabawę. Uczestnicy gry zostaną podzieleni na 5 zespołów, w skład których wchodzić będą reprezentanci różnych grup wiekowych, po 5 osób. W każdej grupie znajdzie się harcerz, senior z Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczeń Zespołu Szkół Muzycznych. Każdy zespół otrzyma inny szlak, na którym będzie wykonywał zadania. Za każde wykonane zadanie otrzyma punkt i będzie ono wiązało się ze zdobyciem rekwizytu. Wygrywa zespół, który jako pierwszy dotrze na metę i zdobędzie najwięcej punktów. Dzięki grze miejskiej uczestnicy będą mogli poznawać miasto, postacie z nim związane oraz jego historię. Ulice miasta staną się planszą do gry. Uczestnicy otrzymają instrukcję i mapę. Na koniec zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące i rozdane nagrody.


Organizator:

Kontakt z organizatorem:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Al. Solidarności 1-3

87-100 Toruń

56 622 88 05

www.tos.art.pl

Parking

Uprzejmie informujemy, że na terenie CKK Jordanki znajduje się całodobowy, płatny, niestrzeżony parking na 185 miejsc. Zapraszamy do korzystania z parkingu podczas spektakli, a także w czasie wyjazdów do centrum miasta.