Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

Spotkanie z artystą – Wokół grupy 49 – prawda czy fikcja? | SEROCKI #100

16 września

17:30

| Sala Koncertowa

dodaj do swojego kalendarza

16 września 2022, sobota
godz. 17:30
Sala Koncertowa


Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu SEROCKI #100


Wszystkich Melomanów, którzy zakupili bilet na koncert SEROCKI #100 PIANO zapraszamy na spotkanie wprowadzające do koncertu, które rozpocznie się o godzinie 17:30 w Sali Koncertowej CKK Jordanki. Poprowadzi je Karol Furtak.

Prelekcja wprowadzi odbiorców w realia funkcjonowania środowiska muzycznego w latach 1949-1953 wobec wprowadzenia w kraju normatywnej estetyki socrealistycznej. Autor spróbuje przybliżyć pojęcie formalizmu i przedstawić stosunek zrzeszonych w grupie ’49 artystów do postulatów Włodzimierza Sokorskiego. Posłużą do tego przykłady wczesnych dzieł K. Serockiego, J. Krenza i T. Bairda, co pozwoli pokazać swego rodzaju oportunizm wobec reżimu, nie pozwalający na skazanie ich dzieł na wieczne zapomnienie. Jednocześnie posłuży jako punkt odbicia do przedstawienia sylwetki Serockiego jako tego, który po roku 1953 sięgnął po środki uważane powszechnie za awangardowe, wpisując się w karty polskiej historii muzyki jako twórca postępowy.

Rozmowę z Zygmuntem Krauze poprowadzi Karol Furtak.

* Do udziału w spotkaniu uprawnia bilet na koncert. Czas trwania ok. 60 minut. Serdecznie zapraszamy!

„O Kazimierzu Serockim i jego twórczości opowiada Zygmunt Krauze” – te słowa w zasadzie streszczają wszystko to, czego oczekiwać można od piątkowego spotkania z artystą – spotkania, które odbędzie przed koncertem, na którym wystąpi on jako kompozytor – pianista wykonujący swoje własne dzieło. Zygmunt Krauze był przyjacielem Serockiego, ale jednocześnie wielokrotnym wykonawcą jego kompozycji. To, co dla rozumienia dzieł Serockiego jest najistotniejsze, czyli proces twórczy i jego ścisły związek ze sposobnością wykonawczą, a w konsekwencji także z rezonansem u odbiorców, Zygmunt Krauze poznawał w bezpośredniej współpracy z kompozytorem. Dlatego też w ramach spotkania odkryje przed słuchaczami karty nie tylko osobowości Serockiego, ale także, a może przede wszystkim, zdradzi w jaki sposób kompozytor tworzył swoje dzieła, które elementy interesowały go najsilniej i jak artyści – wykonawcy, którym dedykował swoje utwory partycypowali w tym procesie.
Zygmunt Krazue to urodzony w 1938 roku pianista i kompozytor. Pierwszej profesji uczył się w Warszawie, w klasie prof. Marii Wiłkomirskiej, drugiej z kolei, u nauczyciela głównego bohatera tego projektu, Kazimierza Sikorskiego. W latach sześćdziesiątych studiował także pod kierunkiem Nadii Boulanger. W jego dorobku kompozytorskim prym wiodą kompozycje fortepianowe, w tym trzy koncerty skomponowane na ten instrument, ale również miniatury. Warto zaznaczyć, że w tym zakresie kompozytor nie stronił od eksperymentów związanych przede wszystkim z ideą otwartej formy dzieła i preparowaniem instrumentu. Ważną dziedziną działalności twórczej Zygmunta Krauzego są także opery, a wśród nich Polieukt z 2010 roku, którego realizacja w jednym z francuskich teatrów operowych doczekała się nagrody za najlepszy spektakl sezonu.

Karol Furtak

Organizator:

Kontakt z organizatorem:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Al. Solidarności 1-3

87-100 Toruń

56 622 88 05

www.tos.art.pl

Zobacz także

19:00 | Sala Koncertowa

SEROCKI #100 PIANO

Parking

Uprzejmie informujemy, że na terenie CKK Jordanki znajduje się całodobowy, płatny, niestrzeżony parking na 185 miejsc. Zapraszamy do korzystania z parkingu podczas spektakli, a także w czasie wyjazdów do centrum miasta.