Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

XXIX Welconomy Forum in Toruń

XXIX Welconomy Forum in Toruń


Program XXIX Welconomy Forum
30-31 maja 2022


 30 maja 2022
CKK Jordanki (aleja Solidarności 1-3)


Inauguracja godz. 10:00 (sala koncertowa)
Sesja Plenarna: W STRONĘ NOWEGO ŚWIATOWEGO PORZĄDKU

Moderator: prof. dr hab. Michał Kleiber – Polska Akademia Nauk

Prelegenci:

Henryk Kowalczyk – Wicepremier RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rafał Baniak – Prezes Zarządu – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
Dariusz Budrowski – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Władysław Kosiniak-Kamysz – Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
Artur Martyniuk – Prezes Polregio S.A.
prof. dr. hab. n. med. hc multi Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach
Giedrius Surplys – Minister Rolnictwa Republiki Litewskiej
prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Panele tematyczne
I tura godz. 13:00 – 14:30


Rewitalizacja miast – jak to robić skutecznie? (sala koncertowa)

Moderator: Krzysztof Kwiatkowski – Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej, Prezes NIK w latach 2013-2019

Prelegenci:
Arnoldas Abramavičius – Wiceminister Spraw Wewnętrznych Litwy
dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK – Kierownik Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Paweł Gulewski – Zastępca Prezydenta Torunia
Jerzy Muzyk – Wiceprezydent Krakowa
Piotr Grzelak – Wiceprezydent Gdańska
Adam Pustelnik – Wiceprezydent Łodzi
Tadas Stankevičius – Prezes organizacji „Kaunas In” – Litwa
dr Rafał Trzaskowski – Prezydent m.st. Warszawy


Uchodźstwo wyzwaniem dla ekonomii społecznej – wykład (sala nr 1)

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński – Rektor Uczelni Korczaka, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Przewodniczący Rady Pomocy Społecznej Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej


Lotniska – impulsem dla rozwoju regionalnego, gospodarczego i bezpieczeństwa państwa (sala nr 2)

Moderator: Michał Wichrowski – ekspert w branży lotniczej, Współzałożyciel PMA Aviation

Prelegenci:
Marcin Horała – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP
Adam Hamryszczak – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka
Tomasz Kobierski – Prezes Zarządu Grupa MTP-Międzynarodowe Targi Poznańskie
Maciej Nykiel – Prezes Biura Podróży Nekera
Barbara Tutak – Prezes Zarządu – Warszawska Organizacja Turystyczna
Stanisław Wojtera – Prezes Polskiego Przedsiębiorstwa „Porty Lotnicze”


Suwerenność energetyczna Polski – kierunki działań (sala nr 3)

Moderator: Hubert Biskupski – Zastępca Redaktora Naczelnego „Super Expressu”

Prelegenci:
dr Leszek Juchniewicz – doradca Prezesa Zarządu Pracodawców RP
Piotr Maciążek – ekspert rynku energetyczno-paliwowego
dr Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
dr Dawid Piekarz – Wiceprezes Instytutu Staszica


AgroWelconomy (sala kameralna)

Uroczyste otwarcie AgroWelconomy – Ryszard Bober – inicjator AgroWelconomy, Senator RP

Czy rolnictwo ma wpływ na ocieplenie klimatu? Mity czy rzeczywistość?

Moderator: Karol Bujoczek – Redaktor Naczelny Top Agrar POLSKA

Prelegenci:
Jerzy Plewa
Wymogi ,,Zielonego Ładu” a bezpieczeństwo żywnościowe Polski i Europy

prof. Walenty Poczta
Aspekty ekonomiczne zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Europy

Marek Sawicki
Rozwój sektora energetycznego opartego na źródłach odnawialnych

Stanisław Kolbusz, Sławomir Gacka
Wpływ biologizacji rolnictwa na bezpieczeństwo żywnościowe Polski

Andrzej Chodkowski
Przyszłość innowacji w produkcji rolnej

(Mateusz Balcerowicz – Dyrektor Departamentu Innowacji-Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dr hab. Grażyna Dąbrowska, prof. UMK – Kierownik Katedry Genetyki – Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Rafał Mładanowicz – rolnik i przewodniczący Rady Młodych Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, Marcin Mucha – Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, dr. hab. Katarzyna Rębarz – Dyrektor ds. Rozwoju na Europę Środkową-Syngenta Polska Sp. z o.o., Małgorzata Tyszka– Redaktor portalu farmer.pl i miesięcznika Farmer)


Planowanie rozwoju gospodarczego w regionie (Sala 200, Urząd Marszałkowski ul. Plac Teatralny 2)

Otwarcie Sesji: Piotr CałbeckiMarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Prezentacja założeń Programu Rozwoju Gospodarczego: Dionizy SmoleńDyrektor Zespołu ds. sektora publicznego i infrastruktury PWC
Proces wdrażania Programu Rozwoju Gospodarczego: Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki, Urząd Marszałkowski

Dyskusja panelowa „Wartość planowania wobec niepewności w czasach turbulencji”

Moderator: Olgierd Dziekoński – Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. rozwoju gospodarczego

Prelegenci:
prof. Witold Orłowski – główny doradca ekonomiczny PwC (udział on line)
prof. Maciej Zastempowski – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Rafał Baniak – Prezes Zarządu Związku Pracodawców RP
dr Maciej Grabowski („tbc”) – Instytut Odpowiedzialnych Finansów
Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki, Urząd Marszałkowski


Panele tematyczne, 30 maja 2022
II tura godz. 15:00-16:30


Przemysł kreatywny jako opis współczesnej rzeczywistości gospodarczo-społecznej. Casus Litwy (sala koncertowa)

Moderator: Robert Lauks – Wiceprezes Klastra Przemysłu Kreatywnego w Bydgoszczy

Prelegenci:

Živilė Diavara – Przewodnicząca Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Przemysłów Kreatywnych i Kulturalnych, współwłaścicielka Fabryki Sztuki „Loftas” – Litwa
Bartosz Graś – Kancelaria Graś i Wspólnicy, członek projektu opartego na technologii blockchain realizowany dla PlayWay S.A., branża gier wideo
dr Edyta Plaskonka-Pruszak – Katedra Przemysłów Kreatywnych – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Tadas Stankevičius – Prezes organizacji „Kaunas In” – Litwa
Gediminas Tarasevičius – Dyrektor Litewskiego Stowarzyszenia Twórców Gier – Litwa


Biedniejemy? Zamożność Polaków w czasach inflacji i wojny (sala nr 1)

Moderator: Katarzyna RumiancewGłówny Analityk – Warsaw Enterprise Institute

Prelegenci:
Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
dr hab. Robert Gwiazdowski –  Profesor Uczelni Łazarskiego
Paweł Jaroszek – Członek Zarządu – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH – Instytut Kapitału Ludzkiego – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Adam Szejnfeld – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności


Wojna w Ukrainie. Skutki społeczno-gospodarcze. Sytuacja uchodźców wojennych (sala nr 2)

Moderator: Dariusz Grzędziński – Redaktor Wprost

Prelegenci:
Koviljka Špirić -Ambasador Bośni i Hercegowiny w Polsce
Olga Semeniuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełnomocnik ds. Uchodźców Wojennych z Ukrainy
Jacek Piechota – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Krzysztof Sikora – Konsul Honorowy Ukrainy, Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
prof. dr. hab. n. med. hc multi Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach


Fotowoltaika w budownictwie – trendy architektoniczne w procesie transformacji energetycznej (sala nr 3)

Moderator: Olgierd Dziekoński – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju gospodarczego, Minister w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2010-2015

Prelegenci:
Dawid Cycoń – Prezes Zarządu ML System S.A.
Oliwia Dec – Architekt Partner, DWAA ARCHITEKCI
dr Wojciech Kujawski – Członek nowej Grupy Roboczej iiSBE – Research and Tools w zakresie zrównoważonego planowania miejskiego, Kanada
Jan Mrozowski – Konsul Honorowy Republiki Mołdawii w Toruniu, FHU TOP SC MROZOWSCY
dr inż. Karol Wawrzyniak – Kierownik Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych – Narodowe Centrum Badań Jądrowych


AgroWelconomy (sala kameralna)

Moderator: Karol Bujoczek – Redaktor Naczelny Top Agrar POLSKA

Prelegenci:

Jerzy Plewa
Wymogi ,,Zielonego Ładu” a bezpieczeństwo żywnościowe Polski i Europy

prof. Walenty Poczta
Aspekty ekonomiczne zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Europy

Marek Sawicki
Rozwój sektora energetycznego opartego na źródłach odnawialnych

Stanisław Kolbusz, Sławomir Gacka
Wpływ biologizacji rolnictwa na bezpieczeństwo żywnościowe Polski

Andrzej Chodkowski
Przyszłość innowacji w produkcji rolnej

(Mateusz Balcerowicz – Dyrektor Departamentu Innowacji-Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dr hab. Grażyna Dąbrowska, prof. UMK – Kierownik Katedry Genetyki – Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Rafał Mładanowicz – rolnik i przewodniczący Rady Młodych Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, Marcin Mucha – Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, Katarzyna Rębarz – Dyrektor ds. Rozwoju na Europę Środkową-Syngenta Polska Sp. z o.o., Małgorzata Tyszka– Redaktor portalu farmer.pl i miesięcznika Farmer)


Panele tematyczne, 30 maja 2022
III tura godz. 16:45 – 18:15


Młode pokolenie na rynku pracy – zaprojektuj zaangażowanie i motywację swoich pracowników (sala koncertowa)

Moderator: dr Joanna Nieżurawska – wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Prezeska Fundacji Międzynarodowy Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego (MIERO)

Prelegenci:
prof. Iveta Ludviga – Dyrektor programu MBA, RISEBA Uniwersytet Nauk Stosowanych, Ryga, Łotwa
prof. nadzw. Nelson Duarte – Wyższa Szkoła Zarządzania i Techniki Politechniki w Porto, Portugalia. Międzynarodowy Instytut Badawczy Ekonomii i Zarządzania
Dobrosława Maria Duszyńska – Global Marketing Manager, Networked Energy Services (NES)
dr Agnieszka Niemczynowicz – doktor nauk fizycznych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
Sylwia Sobczak– dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
dr Radosław Kycia – doktor nauk fizycznych, Masaryk University, Brno, Czechy
Robert Zapotoczny – Prezes Zarządu PFR Portal PPK Sp. z o.o.


Galopująca inflacja i zmiany podatkowe w Polsce (sala nr 1)

Moderator: prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW, Instytut Ekonomii i Finansów

Prelegenci:
Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Paweł Cybulski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2017-2019
dr n. ekon. Sławomir Dudek – Główny Ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, członek władz Towarzystwa Ekonomistów Polskich
dr hab. Robert Gwiazdowski –  Profesor Uczelni Łazarskiego
dr Sławomir Mentzen – właściciel Kancelarii Mentzen
Kamil Sobolewski – Główny Ekonomista – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej


Koniunktura w obliczu pandemii i wojny (sala nr 2)

Moderator: prof. dr hab. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2016-2020

Prelegenci:
Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
dr Stanisław Kluza – Minister Finansów w 2006 roku, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2006-2011
Ludwik Kotecki – Podsekretarz i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2008-2012
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005-2021


Polsko-ukraiński most biznesowy – szanse i wyzwania (sala nr 3)

Moderator: Grzegorz Osiecki – Dziennik Gazeta Prawna

Prelegenci:
Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Rafał Baniak – Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
Andrij Deszczycia – Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Jacek Piechota – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii


AgroWelconomy (sala kameralna)

Moderator: Karol Bujoczek – Redaktor Naczelny Top Agrar POLSKA

Prelegenci:

Jerzy Plewa
Wymogi ,,Zielonego Ładu” a bezpieczeństwo żywnościowe Polski i Europy

prof. Walenty Poczta
Aspekty ekonomiczne zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Europy

Marek Sawicki
Rozwój sektora energetycznego opartego na źródłach odnawialnych

Stanisław Kolbusz, Sławomir Gacka
Wpływ biologizacji rolnictwa na bezpieczeństwo żywnościowe Polski

Andrzej Chodkowski
Przyszłość innowacji w produkcji rolnej

(Mateusz Balcerowicz – Dyrektor Departamentu Innowacji-Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dr hab. Grażyna Dąbrowska, prof. UMK – Kierownik Katedry Genetyki – Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Rafał Mładanowicz – rolnik i przewodniczący Rady Młodych Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, Marcin Mucha – Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, Katarzyna Rębarz – Dyrektor ds. Rozwoju na Europę Środkową-Syngenta Polska Sp. z o.o., Małgorzata Tyszka– Redaktor portalu farmer.pl i miesięcznika Farmer)


Panele tematyczne, 30 maja 2022
IV tura godz. 18:30 – 20:00


Handel detaliczny. Znaczenie dla procesów gospodarczych i społecznych (sala koncertowa)

Moderator: dr Stanisław Kluza – Minister Finansów w 2006 roku, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2006-2011

Prelegenci:
Mariusz Gierej – Rzecznik Prasowy – Narodowy Instytut Onkologii
dr Janusz Grobicki – Rektor Wyższej Szkoły Promocji, Mediów i Show Biznesu
Andrzej Faliński – Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji w latach 2000-2017
Tomasz Prusek – Prezes Zarządu Fundacji Przyjazny Kraj
dr hab. Tomasz Rostkowski – Instytut Kapitału Ludzkiego – Szkoła Główna Handlowa
Andrzej Szumowski – Prezes Stowarzyszenia Polska Wódka, Wiceprezes Wyborowa Pernod Ricard
dr Paweł Wojciechowski – Profesor Wszechnicy Polskiej, Minister Finansów w 2006, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2009-2010


Jak efektywnie wykorzystać odnawiane źródła energii w transformacji energetycznej? (sala nr 1)

Prezentacja: „Jak DSR może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski i przyspieszyć transformację” Jacek Misiejuk – Prezes Zarządu Enel X Polska Sp. z o.o.

Moderator: Jacek Szczęsny – Dyrektor Zarządzający i Redaktor Naczelny ekorynek.com

Prelegenci:
Tomasz Bujak – Prokurent G-Energy S.A.
Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych w latach 2019-2021
dr Paweł Machalski – Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej
Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Michał Wypychewicz – Prezes Zarządu ZPUE SA


Czy energetyka jądrowa jest w Polsce potrzebna? (sala nr 2)

Moderator: Kazimierz Kleina – Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Prelegenci:
Ireneusz Bil – Prezes Zarządu Energy Gate Europe Sp. z o.o.
dr inż. Krzysztof Bodzek – Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki-Politechnika Śląska
Stanisław Gawłowski – Senator RP, Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu
dr Krzysztof Konaszewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w latach 1997-1999
Joanna Smolik – Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych – Bank Gospodarstwa Krajowego
Anna Szczodra – Senior Counsel, radca prawny – Sołtysiński Kawecki & Szlęzak


Zielone IT – najnowsze trendy w świecie technologii (sala nr 3)

Moderator: Robert Gołaszewski – Redaktor Naczelny Business Magazine

Prelegenci:
Zbigniew Czajkowski – Dyrektor Handlowy ds. Energetyki – NMG S.A.
Michał Czeredys – Prezes Zarządu – Arcus S.A.
Ryszard Hordyński – Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji-Huawei Polska
Magdalena Treger – Adwokat – Graś i Wspólnicy Sp. k.


Włączenie wykluczonych – jak zapewnić różnorodność (sala 200, Urząd Marszałkowski ul. Plac Teatralny 2)

Moderator: Damian Kuraś – Dyrektor Instytutu ESG

Prelegenci:
Paweł Wdówik – Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Katarzyna Kosakowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”
Majka Lipiak – CEO „Leżę i Pracuję”
Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Zarządu PFRON
prof. dr. hab. n. med. Piotr H. Skarżyński – Zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich


REJS I DEBATA NA BARCE

godz. 18:00 (Bulwar Filadelfijski na wysokości „kotwicy” – zejście z centrum od ulicy Świętego Ducha):

Zielone miejsca pracy na obszarach wiejskich a zrównoważony rozwój, mity i fakty – co z lukami płacowymi

Moderator: Agnieszka Odachowska – Prezeska Fundacji Razem dla rozwoju obszarów wiejskich, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet

Prelegenci:

Danuta Ankutowicz – Wójt Gminy Marianowo
Bartosz Arłukowicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Minister Zdrowia w latach 2011-2015
Joanna Burger – dyrektorka biura EJF(Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk)
Katarzyna Kosno – przedsiębiorczyni  zajmująca się tworzeniem zielonych miejsc pracy w gospodarstwach rodzinnych
Andrzej Radziwinowicz – manager klienta zamożnego, radny osiedla Arkońska Niemierzyn Szczecin
Przemysław Słowik – Przewodniczący Partii Zielonych
Dariusz Szwed – zajmuje się działalnością konsultingową w zakresie zrównoważonego rozwoju i sektora pozarządowego, współpracując m.in. z Bankiem Światowym, Centrum Prawa Ekologicznego, Greenpeace International
dr Ewa Zimny Rumińska – ekonomistka, ekspertka ONZ i instytucji europejskich w zakresie roli kobiet w gospodarce


Gala
godz. 20:30 – 23:00
Dwór Artusa (ul. Rynek Staromiejski 6)


31 maja 2022
CKK Jordanki (aleja Solidarności 1-3)


Panele tematyczne
I tura godz. 9:30 – 11:00


Sens inwestowania w badania i naukę poprzez zdrowie, żywność i środowisko (sala nr 1)

Moderator: prof. dr hab. Bogusław BuszewskiPrezes Zarządu Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. im. prof. Jana Czochralskiego, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności

Prelegenci:
Jacek Chmarzyński – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedsiębiorca
Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski – Dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. dr hab. n med. Janusz Kowalewski – Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
prof. dr hab. Iwona Łakomska – Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr Marcin Zajączkowski –  Prezes Zarządu – Uzdrowisko Ciechocinek S.A.


Samorząd i biznes – razem czy osobno (sala nr 2)

Moderator: Dominika Piotrowska – Radna Miasta Golubia-Dobrzynia

Prelegenci:
Dorota Czarnołucka – architekt, właścicielka biura projektowego
Paweł Gulewski – Zastępca Prezydenta Torunia
Anna Frelik – Prezes AUTO Frelik Anna Frelik Sp. k.
Anna Łopaciuk – menedżer ds. inwestycji infrastrukturalnych, Departament Relacji Strategicznych – Bank Gospodarstwa Krajowego
Elżbieta Piniewska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Adam Szejnfeld – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
Michał Sztybel – Zastępca Prezydenta Bydgoszczy
Zbigniew Trejdowski – Conkret sp.j. Trejderowscy Z.R.


UNESCO jako platforma debaty o dziedzictwie kultury i rynku sztuki. Między prawem a ekonomią (sala nr 3)

Moderator: prof. dr hab. Michał Kleiber – Polska Akademia Nauk

Prelegenci:
Alicja Jagielska-Burduk – Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO
dr hab. Wojciech Szafrański – Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu


AgroWelconomy „Kobiety w centrum” (sala kameralna)

Moderator: Magdalena Sobkowiak – Prezeska Stowarzyszenia Kobiety w Centrum

Prelegenci:
Magdalena Sobkowiak
Kobieta, polityka, samorząd.
Dlaczego kobiety w samorządzie są niezbędne?
Dlaczego kobiety sprawdzają się lepiej w sytuacjach kryzysowych?

Agnieszka Kłopotek
Czy kobiety na wsi wykonują badania profilaktyczne?
Rak piersi – masz wiedzę, masz wybór.
Kampania BreastFit i działania Fundacji OnkoCafe.

Dorota Dembińska
Liderka na wsi?  Dlaczego nie? Bo wieś jest Kobietą!
O deprecjonowaniu roli kobiet w środowisku wiejskim.

Joanna Warecha
Wykluczenie społeczne. Polska wieś ,,murem podzielona”.
Jak z ograniczenia zrobić walor?
Kobiety na wsi.

Halina Jurkowska
Jak żywność organiczna wpływa na stan hormonów, płodność i zdrowie psychiczne?

Emilia Wojciechowska
Wyzwania kosmetyczki. Pielęgnacja gabinetowa jako ważny element wstrzymujący proces starzenia skóry.


Panele tematyczne, 31 maja 2022
II tura godz. 11:15-12:45


W jaki sposób samorządy mogą pobudzać aktywność społeczną i obywatelską młodzieży? (sala nr 1)

Moderator: dr Sławomir Drelich – Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prelegenci:
Paweł Kierakowicz – Prezes Stowarzyszenia – Akademia Samorządów Uczniowskich
Veronika Kurdybakha – Przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Elżbieta Piniewska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Karolina Słowik-Garbiak – dziennikarka z Gazety Wyborczej
Marta Solińska-Pela – Dyrektor Kancelarii Sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
Karolina Wojnowska – członkini Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo


Wpływ regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska na warunki funkcjonowania przedsiębiorczości w naszym kraju (sala nr 2)

Moderator: Aldona Mikulska – właściciel Przedsiębiorstwa Usługowego EPRO, od 30 lat doradca środowiskowy, biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska

Prelegenci:
Krzysztof Grabowski – Prezes Zarządu Bioetanol Aeg Sp. z o.o.
Krzysztof Napieraj – Prezes Zarządu-NMG Software Sp. z o.o.
Łukasz Podlewski – Doradca Zarządu Neo Bio Energy Sp. z o.o.
Daniel Siewert – p.o. Dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Jerzy Toczko – Członek Zarządu EuroBac Organizacji Odzysku S.A.
Krzysztof Wojtkowiak – Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego


Polska bez papierosów – utopia, czy racja stanu? (sala nr 3)

Moderator: dr n. o zdr. Marcin Mikos – Zastępca dyrektora ds. Administracyjnych – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Prelegenci:
prof. dr hab. Bogusław Buszewski – Kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. med. Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
prof.dr hab. Jacek Kubica – Kierownik Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Tomasz Latos – Poseł RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
prof. dr hab. Monika Urbaniak – Kierownik Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu


AgroWelconomy „Kobiety w centrum” (sala kameralna)

Moderator: Magdalena Sobkowiak – Prezeska Stowarzyszenia Kobiety w Centrum

Prelegenci:

Magdalena Sobkowiak
Kobieta, polityka, samorząd.
Dlaczego kobiety w samorządzie są niezbędne?
Dlaczego kobiety sprawdzają się lepiej w sytuacjach kryzysowych?

Agnieszka Kłopotek
Czy kobiety na wsi wykonują badania profilaktyczne?
Rak piersi -masz wiedzę, masz wybór.
Kampania BreastFit i działania Fundacji OnkoCafe.

Dorota Dembińska
Liderka na wsi?  Dlaczego nie? Bo wieś jest Kobietą!
O deprecjonowaniu roli kobiet w środowisku wiejskim.

Joanna Warecha
Wykluczenie społeczne. Polska wieś ,,murem podzielona”.
Jak z ograniczenia zrobić walor?
Kobiety na wsi.

Halina Jurkowska
Jak żywność organiczna wpływa na stan hormonów, płodność i zdrowie psychiczne?

Emilia Wojciechowska
Wyzwania kosmetyczki. Pielęgnacja gabinetowa jako ważny element wstrzymujący proces starzenia skóry.


Panele tematyczne, 31 maja 2022
III tura godz. 13:15 – 14:45


Bezpieczeństwo pacjenta w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Upadki pacjentów w placówkach medycznych – interdyscyplinarne wyzwanie (sala nr 3)

Moderator: dr n. o zdr. Marcin Mikos – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Prelegenci:
Michał Bedlicki – Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
dr med. Mateusz Curyło – Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Piotr Daniluk –Dyrektor ds. Medycznych Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
dr hab. med. Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
dr med. Grażyna Rogala-Pawelczyk – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych


AgroWelconomy „Kobiety w centrum” (sala kameralna)

Moderator: Magdalena Sobkowiak – Prezeska Stowarzyszenia Kobiety w Centrum

Prelegenci:

Magdalena Sobkowiak
Kobieta, polityka, samorząd.
Dlaczego kobiety w samorządzie są niezbędne?
Dlaczego kobiety sprawdzają się lepiej w sytuacjach kryzysowych?

Agnieszka Kłopotek
Czy kobiety na wsi wykonują badania profilaktyczne?
Rak piersi – masz wiedzę, masz wybór.
Kampania BreastFit i działania Fundacji OnkoCafe.

Dorota Dembińska
Liderka na wsi?  Dlaczego nie? Bo wieś jest Kobietą!
O deprecjonowaniu roli kobiet w środowisku wiejskim.

Joanna Warecha
Wykluczenie społeczne. Polska wieś ,,murem podzielona”.
Jak z ograniczenia zrobić walor?
Kobiety na wsi.

Halina Jurkowska
Jak żywność organiczna wpływa na stan hormonów, płodność i zdrowie psychiczne?

Emilia Wojciechowska
Wyzwania kosmetyczki. Pielęgnacja gabinetowa jako ważny element wstrzymujący proces starzenia skóry.

Rejestracja

Organizator:

Stowarzyszenie Integracja i Współpraca

ul. Przy Skarpie 10H/12

87-100 Toruń

660 469 370

welconomy.pl

Parking

Uprzejmie informujemy, że na terenie CKK Jordanki znajduje się całodobowy, płatny, niestrzeżony parking na 185 miejsc. Zapraszamy do korzystania z parkingu podczas spektakli, a także w czasie wyjazdów do centrum miasta.