Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

XXX Welconomy Forum in Toruń

3 kwietnia

10:00

dodaj do swojego kalendarza

XXX Welconomy Forum in Toruń


Program XXX Welconomy Forum
3-4 kwietnia 2023


3 kwietnia 2023
CKK Jordanki (aleja Solidarności 1-3)


SESJA INAUGURACYJNA

sala koncertowa

godz. 10:00 – 12:30

Trzydzieści lat minęło, lecz co dalej? Rzecz o patriotyzmie jutra.

Prowadzący: Andrzej Jonas – Założyciel i Redaktor Naczelny „The Warsaw Voice

Henryk Kowalczyk – Wicepremier RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – Premier RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

Bronisław Komorowski  Prezydent RP w latach 2010-2015

Artur Balazs  Minister Rolnictwa w latach 1999-2001

Artur Martyniuk  Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polregio S.A.

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich

Janusz Steinhoff – Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001

Józef Wancer – Honorowy Przewodniczący Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polski S.A.

O obrotach rzeczywistości społecznej…

Prowadzący: prof. dr hab. Michał Kleiber  Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015, Przewodniczący Polskiego Komitetu do spraw UNESCO

Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

dr Aleksandra Hadzik  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Artur Martyniuk – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polregio S.A.

prof. dr hab. n. med. hc multi Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach

dr hab. Agnieszka Słowikowska, prof. UMK  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

I tura paneli dyskusyjnych

godz. 13:00 – 14:30

Wielka transformacja energetyczna. Jakie wyzwania przed nią stoją? (sala nr 4)

Moderator: Hubert Biskupski – Zastępca Redaktora Naczelnego „Super Expressu”

Prelegenci:

dr Robert Perkowski  Wiceprezes Zarządu PKN Orlen S.A.

dr hab. Justyna M. Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Janusz Steinhoff  Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001

Tomasz Tomasiak – Dyrektor Biura Transformacji Energetycznej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Kosma Złotowski  Poseł do Parlamentu Europejskiego

Centralny Port Komunikacyjny – Lotnisko Warszawa-Radom oknem na świat. (sala nr 1)

Moderator: Marcin Piasecki – dziennikarz „Rzeczypospolitej” i Redaktor Naczelny miesięcznika „Sukces”, członek Rady Programowej Warsaw Enterprise Institute

Prelegenci:

Marcin Horała  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. CPK – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Stanisław Wojtera  Prezes Zarządu P.P. „Porty Lotnicze”

dr Artur Bartoszewicz – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Edward Hartwich – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

dr Anna Midera – Prezes Zarządu Portu Lotniczego w Łodzi

Ekonomia społeczna w srebrnej gospodarce. (sala nr 3)

Moderator: Marzena Rudnicka  Prezeska Zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Prelegenci:

Małgorzata Stanowska – Wiceprezydentka Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku AIUTA, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Łukasz Salwarowski – Prezes Zarządu Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego, Stowarzyszenie MANKO

Bartosz Marczuk – Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

dr Katarzyna Obłąkowska – Kierownik Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów

Jak parlament powinien czuwać nad praworządnością i funduszami z Unii Europejskiej? (sala koncertowa)

* Rozstrzygnięcie konkursu o gospodarce „Welconomy Genius”


Moderator: Krzysztof Kwiatkowski  Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej, Prezes NIK w latach 2013-2019

Prelegenci:

Michał Kamiński  Wicemarszałek Senatu RP

Maciej Berek – Główny Legislator Pracodawców RP, Prezes Rządowego Centrum Legislacji w latach 2007-2015, Sekretarz Rady Ministrów w latach 2008-2015

Marcin Bosacki  Senator RP, Ambasador RP w Kanadzie w latach 2013-2016

Andrzej Halicki  Poseł do Parlamentu Europejskiego

Bernhard L. Otterstein – Prezes Polsko-Kanadyjskiej Izby Handlowej

Jerzy Stępień – Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008

Pokaz „Kopernik Ekonomista” (sala nr 2, godz. 13:00-13:30)

Robert Szaj – Dyrektor TVP Nauka, twórca Fundacji Nicolaus Copernicus

Prezentacja książki „Życie polityką naznaczone” (sala nr 2, godz. 13:30-14:00)

Jan Król – Wicemarszałek Sejmu RP w latach 1997-2001

II tura paneli dyskusyjnych

godz. 15:00 – 16:30

Kiedy koniec dekoniunktury w budownictwie i nieruchomościach? (sala nr 1)

Moderator: prof. dr hab. Marek Rocki  Rektor Szkoły Głównej Handlowej w latach 1999-2005 i 2016-2020

Prelegenci:

Marek Michałowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Wojciech Trojanowski  Członek Zarządu Strabag Sp. z o.o.

Ewa Andrzejewska – Zastępczyni Dyrektora Generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Joanna Makowiecka-Gatza  Przewodnicząca Rady Pracodawców RP

Roman Matys – Prezes organizacji pozarządowej „Biuro Inwestycji Międzynarodowych”, Kierownik Wydziału Polityki Inwestycyjnej Administracji Obwodu Lwowskiego w latach 2016-2021

Michał Kijewski – Radca Prawny – Kancelaria Graś i Wspólnicy Sp. k.

Cyberbezpieczeństwo w transformacji cyfrowej. (sala nr 2)

Moderator: Zbigniew Ostrowski  Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Prelegenci:

prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski – Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w latach 2007-2009

Krzysztof Dyki  Prezes ComCERT S.A.

prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas – Profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP – Dziekan, Członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk

dr Piotr Przymus – Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sławomir Rybicki – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w RP oraz reformy służb specjalnych

Marek Zagórski  Poseł na Sejm RP, Minister Cyfryzacji w latach 2018-2020

Proste, przejrzyste i stabilne podatki jako metoda wyjścia z kryzysu (sala nr 3)

Moderator: Hubert Biskupski – Zastępca Redaktora Naczelnego „Super Expressu”

Prelegenci:

Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Paweł Cybulski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2017-2019

Kazimierz Kleina – Senator RP, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Przemysław Ruchlicki – Ekspert Krajowej Izby Gospodarczej

Znaczenie kolei regionalnej dla lokalnej gospodarki. (sala nr 4)

Moderator: Tomasz Dominiak  Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Prelegenci:

Marcin Horała – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. CPK – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Artur Martyniuk  Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polregio S.A.

Iwona Budych  Prezeska Stowarzyszenia Wykluczenia Transportowego

Paweł Rydzyński  Prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu

Krzysztof Zdziarski  Prezes PESA Bydgoszcz S.A.

Rozwijaj się z Funduszami Europejskimi. Nowe programy dla przedsiębiorców. (sala koncertowa)

Prezentacja: Ilona Rudka – Departament Komunikacji i Marketingu – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

III tura paneli dyskusyjnych

godz. 17:00 – 18:30

Nowa wizja gospodarki odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla przemysłu żywnościowego w Polsce. (sala nr 2)

Moderator: Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego – Teraz Polska

Prelegenci:

Krzysztof Baczyński  Prezes Ekopak

Andrzej Gantner – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny – Polska Federacja Producentów Żywności Związku Pracodawców

Joanna Kasowska – Dyrektorka Jakości i Standardów Zarządzania Żywnością – Grupa Żabka

Krzysztof Pawiński – Prezes Grupy Maspex Sp. z o.o.

Marek Zagórski  Poseł na Sejm RP, Minister Cyfryzacji w latach 2018-2020

Fakty i mity o podatkach w Polsce. (sala nr 3)

Moderator: Aleksander Serwiński – Doradca Podatkowy – Kancelaria Mentzen

Prelegenci:

Artur Soboń  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

dr hab. Robert Gwiazdowski, prof. UŁa – Ekspert w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha

Adam Szejnfeld – Senator RP, Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

dr Sławomir Mentzen  Doradca Podatkowy – Kancelaria Mentzen

Kamil  Wielewicki – Radca Prawny, Doradca Podatkowy – Kancelaria Mentzen

Kolej na kobiety. (sala nr 4)

Moderator: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – Prezeska Kobiety w Centrum

Prelegenci:

Joanna Burnos – Założycielka LEADERIS Institute, Członkini Rady Doradczej The Alliance Of Her, Członkini Rady Programowej Europejskiego Kongresu

Anna Cukrowska – Dyrektor Zakładu Kujawsko – Pomorskiego Polregio S.A.

Paulina Matysiak – Posłanka RP

Grażyna Mikusek – Mentorka w Stowarzyszeniu Lokomotywa Biznesu

Ministerstwo Chorób czy Ministerstwo Profilaktyki – polityka zdrowotna w świetle wyzwań krajowych i międzynarodowych. (sala nr 1)

Moderator: dr hab. n. med. Grzegorz Juszczyk – Ekspert w zakresie zdrowia publicznego – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prelegenci:

Tomasz Latos – Poseł RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia

dr hab. n. med. Andrzej Fal, prof. UKSW – Kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych – Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Hanna Gill-Piątek  Posłanka RP

Dariusz Klimczak – Poseł RP

prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja  Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2018-2022

prof. dr hab. n. med. i o zdr. Piotr H. Skarżyński – Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach

prof. dr hab. n. med. i o zdr. Filip M. Szymański – Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych

  

   AgroWelconomy

(sala kameralna)

Wyzwania dla Współczesnego Rolnictwa

13:00  18:00

Prowadzenie: Karol Bujoczek – Redaktor Naczelny Top Agrar Polska

Występ Orkiestry Dętej Gminy Zławieś Wielka

Otwarcie i powitanie gości – Ryszard Bober – Senator RP

Panel I

14:00 – 16:00

Sławomir Gacka – Prezes Zarządu ProBiotics Sp. z o.o.

Biologizacja w rolnictwie precyzyjnym.

Marek Brunka – Rolnik, Sadownik, Regionalnie Centrum Mikoroorganizmów Brunka Naturals

Praktyczne aspekty stosowania w rolnictwie pożytecznych mikroorganizmów.

Grzegorz Kopeć – Dyrektor ds. innowacji produktowych Ampol-Merol sp. z o.o.

Gospodarstwa Regeneratywne – Współpraca z Naturą.

Tomasz Michalik – Prezes Zarządu VITROFLORA Grupa Producentów sp. z o.o.

Wykorzystanie probiotycznych mikroorganizmów w produkcji ogrodniczej pod osłonami – aspekty praktyczne.

Krzysztof Pawiński – Prezes Zarządu i Współtwórca grupy MASPEX sp. z o.o.

Rolnictwo przyszłości w dwóch odsłonach

Dariusz Sip – Prezes Zarządu Syngenta Polska sp. z o.o.

Ochrona roślin we współczesnym rolnictwie.

Panel II

16:30 – 18:00

Paweł Bruderek – Wiceprezes Zarządu AgroSieć sp. z o.o.

Czy istnieje alternatywa dla chemicznych środków ochrony roślin.

Marek Reich – Agrii Polska sp. z o.o.

Niebieska rewolucja jako alternatywne źródła azotu dla roślin.

Marek Sawicki – Poseł na Sejm RP

Rolnictwo Producentem Energii Odnawialnej.

Ryszard Kierzek – Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

Szanse praktycznego wdrażania niezbędnych rozwiązań we współczesnym rolnictwie.

GALA Trzydziestolecia Welconomy (CKK Jordanki – sala koncertowa)

godz. 19:00

Wręczenie nagród XXX-lecia

Muzyczny stand-up Dariusza Kordka

Bankiet

4 kwietnia 2023 r.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Al. Solidarności 1-3

I tura paneli dyskusyjnych

godz. 9:30 – 11:00

Wyroby medyczne w praktyce klinicznej lekarza i fizjoterapeuty w świetle obowiązujących regulacji na terenie RP. (sala nr 1)

Moderator: dr n. med. Mateusz Curyło – Kierownik Zakładu Usprawniania Leczniczego – Szpital MSWiA w Krakowie

Prelegenci:

dr hab. n. med. Grzegorz Juszczyk – Ekspert w zakresie zdrowia publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Błażej Laska – Dyrektor Działu Ortopedii Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego S.A.

dr n. med. Marcin Mikos – Zastępca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie

mec. Tomasz Pęcherz – Członek Zespołu Tematycznego dot. wyrobów medycznych przy Krajowej Izbie Fizjoterapii

dr Marta Podhorecka – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu CM w Bydgoszczy

mgr inż. Damian Szubski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu

Jak samorządy radzą sobie z wychodzeniem z kryzysu? (sala nr 3)

Moderator: Dominika Piotrowska  Radna Miasta Golubia-Dobrzynia, Pracownia Samorządowa

Prelegenci:

Danuta Kędziorska-Cieszyńska – Wójt gminy Brzozie

Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy Zbójno

Rafał Pietrucień – Dyrektor Departamentu Funduszy Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Marek Tański  Prezes Zarządu Agrolok Sp. z o.o.

Paweł Słomski  Współwłaściciel EDU Up

Sieć przedsiębiorczych kobiet na obszarze wiejskim. (sala nr 4)

Moderator: Agnieszka Odachowska – Prezeska Fundacji Razem dla rozwoju obszarów wiejskich, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet

Prelegenci:

Dorota Ekiert – Właścicielka firmy DF Doradztwo Finansowe

Katarzyna Kosno – Prezeska Stowarzyszenia Skansen, Wicepełnomocniczka Stowarzyszenia Kongres Kobiet

Agnieszka Tarouquella-Leviatan – Współprowadząca Fundację Perspektywa

Grażyna Zaremba-Szuba – Prezeska i założycielka LGD CIW w Łobzie, Prezeska Stowarzyszenia Tradycja

UNESCO w służbie ochrony dziedzictwa kultury. Wyzwania i szanse. (sala nr 2)

prof. dr hab. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015, Prezes Polskiego Komitetu do spraw UNESCO

Alicja Jagielska-Burduk  Uniwersytet Opolski

dr hab. Wojciech Szafrański, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

II tura paneli dyskusyjnych

godz. 11:00 – 12:30 

Być jak…młody Kopernik. (sala nr 3)

Moderator: dr Łukasz Kosiński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Prelegenci:

Elżbieta Piniewska  Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bernadeta Hordejuk – Przewodnicząca Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego

Dorota Braziewicz – Dyrektor Programu Explory

Zuzanna Michalska – Centrum Nauki Kopernik

Marek Rauchfleisz – Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

Rządy sztucznej inteligencji. Jak algorytmy przewidują potrzeby konsumentów i wyznaczają trendy (sala nr 2)


Moderator: Aleksandra Jakimowicz – Wykładowca Inżynierii Zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Prelegenci:

Michał Bednerski  Wykładowca – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Marta Kaleńska – Ekspert Pracodawców RP, Teldok

Anna Kieszkowska-Grud, Phd – Wykładowca – Akademia Leona Koźmińskiego, CEO, Minds of Hope

Justyna Spytek – Wykładowca, Client Succes Director, Circlewise

Sebastian Urban – Kancelaria Prawna Media

Zmiany unijnego prawodawstwa dotyczącego jakości wody i ścieków. 

Wyzwania dla gmin i sektora usług wodno-ściekowych. (sala nr 4)

Moderator: Dorota Jakuta – Prezeska Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w latach 2011-2020

Prelegenci:

Piotr Borowiec – Główny Specjalista Wydziału Zaopatrzenia Ludności w Wodę, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury

Bartosz Łuszczek – Dyrektor ds. Technologii i Innowacji – Wodociągi Miasta Krakowa S.A., przedstawiciel IGWP w Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Dostawców Wody i Usług Odprowadzania Ścieków

Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

dr Tadeusz Rzepecki – Członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Prezes Zarządu Wodociągi Tarnowskie Sp. z o.o.

Paweł Sikorski – Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

III tura paneli dyskusyjnych

godz. 13:00 – 14:30

Nowe trendy na rynku pracy w 2023 roku. (sala nr 3)

Moderator: dr Joanna Nieżurawska  Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Prezeska Fundacji Międzynarodowy Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego (MIERO)

Prelegenci:

dr hab. Anna Dziadkiewicz – Wykładowca w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, współautorka wielu strategii m.in. Gdańsk – Światowa Stolica Bursztynu

Piotr Juchniewicz – Wiceprezes Zarządu spółki Largo Business Solutions, prawnik, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej oraz trener biznesu

Aleksandra Łukomska – Smulska – przedsiębiorca i społecznik na rzecz small biznesu oraz kobiet polskich

dr Jarosław Oczki – Wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kamil Sobolewski – Główny Ekonomista Pracodawców RP

dr hab. Ewelina Sokołowska, prof. UG – Wykładowca w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego

Samorządy lokalne w perspektywie starzenia się mieszkańców. (sala nr 4)

Moderator: Łukasz Salwarowski – Redaktor Naczelny Ogólnopolskiego Głosu Seniora

Prelegenci:

Joanna Borowiak – Posłanka RP, Przewodnicząca Sejmowej Komisji ds. Polityki Senioralnej

Kordian Kulaszewicz – Prezes Fundacji Adaptacja

dr inż. Anita Richert-Kaźmierska – Zastępca Wójta Gminy Kolbudy

Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu Świeckiego

Medyczny e-commerce nowej generacji. Jak Al pomaga rozwiązać problemy rynku ochrony zdrowia? (sala nr 2)

Moderator: Aleksandra Jakimowicz – Wykładowca Inżynierii Zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Prelegenci:

Jakub Chwiećko  lekarz, EIT Health InnoStars

Maciej Jankowski  Partner – Kancelaria Prawna Media

Joanna Szyman – CEO NEO Hospital sp. z o.o.

Karolina Tkaczuk, Phd – Senior Director Innovation and Academic Allianc, Astra Zeneca

 

AgroWelconomy

(sala kameralna)

Kobiety w Centrum – kobiecy potencjał i jego różne aspekty.

„W piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, które nie pomagają innym kobietom”

(Madeleine Albright)

Prowadzenie:

Magdalena Sobkowiak

Prezeska Stowarzyszenia „Kobiety w Centrum”

10:00 – 10:10

 Agnieszka Kłopotek

Radna Wojewódzka,Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezeska Stowarzyszenia „Kobiety w Centrum” Oddział Kujawsko-Pomorskie

Otwarcie i powitanie gości.

10:10 – 10:30 

Magdalena Sobkowiak

Prezeska Stowarzyszenia „Kobiety w Centrum”, była dziennikarka i korespondentka Wiadomości w Brukseli. Pracowała w TVP i w Polsacie. Certyfikowany urzędnik unijny z zakresu komunikacji. Pracowała w KE w Brukseli jako speechwriter.

Kobiety w życiu społecznym i politycznym – kaprys czy potrzeba?

10:30 – 10:45

Agnieszka Kłopotek

Radna Wojewódzka,Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezeska Stowarzyszenia „Kobiety w Centrum” Oddział Kujawsko-Pomorskie

Nierówności płci w różnych aspektach życia – fakty i mity.

10:45 – 11:05

Iwona Karolewska

sekretarz Powiatu Świeckiego, radna Rady Miejskiej w Świeciu, Przewodnicząca Komisji Prawa i Praw Obywatelskich.

Siła kobiet w polityce.

11:05 – 11:25

Hanna Jurek

Dyrektorka poradni psychologiczno-pedagogicznej w Świeciu

Być mamą szczęśliwego dziecka, co gdy doświadcza ono przemocy?

11:25 – 11:40

Katarzyna Wojciechowska

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, seksuolog, psychoterapeuta behawioralno-poznawczy w trakcie certyfikacji.

Czy trudno jest dzisiaj być kobietą spełnioną?

11:40 – 12.00

Joanna Burnos

Wykładowczyni Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Inicjatorka i autorka programu MBA Women in Leadership. Przedsiębiorczyni, mówczyni i trenerka. Specjalistka w zakresie przywództwa, różnorodności i inkluzywności.

Budowanie marki osobistej

Potencjał turystyczny aktywnej edukacji historycznej

godz. 12:00 – 14:00

Moderator: Jacek Rakoczy – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym, Wydział Nauk Historycznych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prezentacja: Mateusz Sosnowski – Wdecki Park Krajobrazowy

Prelegenci:

Daniel Siewert – Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego

Agnieszka Kowalkowska – Dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej

Aleksandra Mierzejewska – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

Mariusz Ciszak – przedsiębiorca branży archeologicznej,  Ciszak&Ciszak sp. z o.o.

Jan Powierski – przedsiębiorca branży turystycznej, Dwór Venedów, Vened Jan Powierski

Rejestracja
Rejestracja Welconomy 2023
Pełne uczestnictwo – formularz
Wolny słuchacz – formularz
Media – formularz

 

Organizator:

Stowarzyszenie Integracja i Współpraca

ul. Przy Skarpie 10H/12

87-100 Toruń

660 469 370

welconomy.pl

Parking

Uprzejmie informujemy, że na terenie CKK Jordanki znajduje się całodobowy, płatny, niestrzeżony parking na 185 miejsc. Zapraszamy do korzystania z parkingu podczas spektakli, a także w czasie wyjazdów do centrum miasta.