Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

20 marca, 2024

Aktualności

Jordanki ze słoneczną energią – czyli nasze proekologiczne działania na rzecz środowiska

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki od ponad roku stawia na ekologiczne, odnawialne źródła energii. W zeszłym roku na dachu obiektu zamontowanych zostało 118 paneli fotowoltaicznych, natomiast w marcu bieżącego roku doszło nam kolejne 86 sztuk.

Nowa instalacja paneli dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu: „Edukacja ekologiczna OZE dla dzieci i młodzieży na podstawie danych z instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 50kWp w budynku Centrum Kulturalno-Kongresowego JORDANKI”.

– Nowoczesna instalacja została zamontowana na najwyższym dachu naszego budynku, by w najlepszy możliwy sposób produkować prąd z energii słonecznej. Instalacja fotowoltaiczna podłączona jest do aplikacji, w której na bieżąco możemy kontrolować, jakie korzyści udało nam się osiągnąć dla środowiska oraz sprawdzić ile energii udało nam się zaoszczędzić każdego dnia. Śledzimy najnowsze trendy ekologiczne, staramy się do nich dostosować i jak najlepiej wykorzystać możliwości, które daje nam architektura budynku – mówił prezes CKK Jordanki Grzegorz Grabowski.

Specjalna aplikacja pokazuje, w jaki sposób ilość energii wyprodukowanej ekologicznie przez CKK Jordanki wpływa na poprawę środowiska naturalnego. Zaoszczędzoną energię przelicza także na zasadzone drzewa. I tak przez rok spółka ograniczyła emisje CO2 o 20540,6 kg, co jest równoznaczne z posadzeniem 613 drzew.

Instalacje fotowoltaiczne należą do najbardziej przyjaznych dla przyrody, czystych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej. Nie wytwarzają zanieczyszczeń, hałasu, dwutlenku węgla ani w żaden inny sposób nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Wraz z istniejącą już instalacją fotowoltaiczną nowa instalacja będzie stanowić zintegrowany projekt mający realny wpływ na obniżenie rachunków za prąd oraz pozwoli na utrzymanie trendu zmierzającego do uzyskania przez Spółkę niezależności energetycznej.