Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

22 października, 2015

Archiwum

Mgła wodna na Jordankach

W budynku Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki zostało zastosowanych wiele innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest system wysokociśnieniowej mgły wodnej, który stanowi stałe zabezpieczenie przeciwpożarowe.

System został zaprojektowany i wykonany w celu zabezpieczenia przed pożarem magazynów foteli mobilnej widowni i dekoracji.

Jak działa system mgły wodnej? W przypadku wybuchu pożaru w magazynach system zostanie automatycznie uruchomiony. Wykorzystywanym w tym systemie czynnikiem gaśniczym jest woda, która pod wysokim ciśnieniem, w specjalnie skonstruowanych dyszach, przetwarzana jest w mgłę wodną. Powstały w ten sposób środek gaśniczy, o odpowiedniej wielkości kroplach (poniżej 1000 mikronów), jest dostarczany z dużą prędkością do pomieszczenia, w którym wystąpił pożar. Wysoka intensywność parowania umożliwia odbiór ogromnej ilości ciepła ze źródła pożaru – ok 2,3 MJ na litr wody. W rezultacie rozprzestrzenianie pożaru zostaje ograniczone.

Dodatkowo jest to bezpieczny i ekologiczny środek gaśniczy. Dzięki temu, że mgła wodna absorbuje cząsteczki dymu i agresywnych gazów, zmniejsza się skażenie powietrza w trakcie przeprowadzania akcji przeciwpożarowej. Zwiększa się za to widoczność, co poprawia warunki ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo.

Jest to bardzo skuteczny sposób gaszenia.  W stosunku do tradycyjnych systemów gaśniczych wodnych, wykorzystuje on minimalną ilość wody, co ogranicza wielkość strat pożarowych wynikających z użycia wody do celów przeciwpożarowych.