Warning: time() expects exactly 0 parameters, 1 given in /beta_fs/wp-content/themes/FABRIC/taxonomy.php on line 3
Art Projekt - CKK Jordanki
Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

Art Projekt

Grupa Mo Carta

3 marca, 18:00 | Sala Koncertowa

Grupa MoCarta i Przyjaciele – 25 lat razem

Organizator:

Agencja Artystyczna Art Projekt

512 096 507

http://www.artprojektagency.eu/contact