Warning: time() expects exactly 0 parameters, 1 given in /beta_fs/wp-content/themes/FABRIC/taxonomy.php on line 3
Fundacja EMIC - CKK Jordanki
Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

Fundacja EMIC

Stories-poziom-01

11 września, 20:30 | TRANSGRESJE-21

TRANSGRESJE-21

Organizator:

Kontakt z ogranizatorem:

Fundacja EMIC

ul. Podgórna 50/2

87-100 Toruń

+48 798 704 908

emic.com.pl