Warning: time() expects exactly 0 parameters, 1 given in /beta_fs/wp-content/themes/FABRIC/taxonomy.php on line 3
Piosenka Plus sp. z o.o. - CKK Jordanki
Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

Piosenka Plus sp. z o.o.

552x763-63f08d4d-3f99-0184-5010-e673682fe97f

31 października, 19:30 | Sala Kameralna

Muzyka zespołu NIRVANA symfonicznie

552x763-63f08d4d-3f99-0184-5010-e673682fe97f

19 kwietnia, 19:30 | Sala Kameralna

Muzyka zespołu NIRVANA symfonicznie – przeniesiony na 31 października 2024 roku

552x763-63f08d4d-3f99-0184-5010-e673682fe97f

19 kwietnia, 19:00 | Sala Koncertowa

Muzyka zespołu NIRVANA symfonicznie

Organizator:

Kontakt z ogranizatorem:

Piosenka Plus sp. z o.o.

+48 77 888 13 85

www.piosenka-plus.com/