Warning: time() expects exactly 0 parameters, 1 given in /beta_fs/wp-content/themes/FABRIC/taxonomy.php on line 3
Pracownia Muzyczna Muzykon Tomasz Klepczyński - CKK Jordanki
Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

Pracownia Muzyczna Muzykon Tomasz Klepczyński

GG Jordanki (1920×1080 px)

1 kwietnia, 19:00 | Sala Koncertowa

Gregorian Grace

Organizator:

Pracownia Muzyczna Muzykon Tomasz Klepczyński

ul. Piastowska 96B/7

80-358 Gdańsk

533 545 400

agencjakoncertowamuzykon@gmail.com