Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

9 czerwca, 2020

Aktualności

Gramy bezpieczenie! Poznaj zasady bezpieczeństwa.

Państwa bezpieczeństwo jest naszym priorytetem

Działamy dalej!

W związku z wprowadzeniem na terenie Torunia czerwonej strefy (od dnia 17 października), organizowane w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki wydarzenia odbywają się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, tj. przy udziale 25% widowni.


Sprawdź aktualny repertuar.W trosce o bezpieczeństwo prosimy o zachowanie obowiązujących zasad:


Ograniczona liczba miejsc na widowni
W trakcie wydarzeń udostępnimy 25% miejsc przeznaczonych dla widowni (co czwarte miejsce).


Obowiązek zakrywania ust i nosa
Prosimy o zakrycie ust i nosa przed wejściem do budynku. Bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje w trakcie całego wydarzenia.


Dezynfekcja rąk
Przy wejściu na wydarzenie prosimy o dezynfekcję rąk. Dozowniki z płynem dezynfekującym dostępne będą przy wejściu oraz przy toaletach. Zalecamy dokładne i częste mycie rąk.


Zachowajmy bezpieczny odstęp
Podczas poruszania się po obiekcie, prosimy o zachowywanie bezpiecznego odstępu co najmniej 1,5 metra od pozostałych uczestników wydarzenia. Prosimy również o zachowanie bezpiecznej odległości przed wejściem do budynku.


Korzystanie z wind
Zalecamy korzystanie wind tylko przez rodziny z małymi dziećmi, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnością oraz przez osoby starsze.


Oświadczenie uczestnika wydarzenia
Przed wejściem na wydarzenie bądź w chwili zakupu biletu on-line lub stacjonarnie prosimy o złożenie oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Administratorem Państwa danych jest Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzenia i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Obsługa widowni pomoże w wypełnieniu oświadczenia.
Treść oświadczenia dla widzów.


Wcześniejsze przybycie na wydarzenie
Ze względu na procedurę spowolnionego wpuszczania oraz konieczność wypełnienia oświadczenia, prosimy o wcześniejsze przybycie na wydarzenie. Wejście do budynku możliwe będzie na godzinę przez planowanym wydarzeniem.


 

Procedura bezpieczeństwa w CKK Jordanki

Procedura bezpieczeństwa organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce pobierz