Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

12 listopada, 2015

Archiwum

Ruchome sufity w Sali Koncertowej

Uzyskanie bardzo dobrych parametrów akustycznych w tak dużym pomieszczeniu jak sala koncertowa Centrum Kulturalno-Kongresowgo Jordanki w Toruniu nie jest łatwym zadaniem.

Wielofunkcyjność sali oznacza możliwość organizacji koncertów muzycznych zarówno symfonicznych jak i popowych, widowisk teatralnych, operowych, music-hallowyc,h a także imprez takich jak projekcje kinowe, targi, pokazy mody, szkolenia, konferencje.

Wydarzenia te wymagają modyfikacji czasu pogłosu sali, czyli parametrów akustycznych. Głównymi ustrojami akustycznymi są konstrukcja (rodzaj użytych materiałów, kubatura), widownia (jej kształt oraz liczba widzów). Aby zapewnić odpowiednią akustykę sali, wykonane zostaną ruchome sufity – pięć brył pełniących rolę ekranów akustycznych, które poprzez zmianę wysokości podwieszenia będą zmieniały kubaturę sali koncertowej,
a przez to czas pogłosu. System podnoszenia i opuszczania kopuł napędzany jest przez pięć zespołów wciągarek po sześć sztuk w zespole.

Konstrukcja kopuł:

Każda z pięciu kopuł części sufitu ruchomego jest zbudowana z szkieletowej konstrukcji stalowej pokrytej blachą stalową wraz zbrojeniem. Powierzchnia zewnętrzna płaszcza kopuły została pokryta betonem metodą natryskową. Dla uzyskania niepowtarzanej faktury kopuły były ręcznie skuwane.

Ze względów technicznych dwa ekrany akustyczne napędzane są układem
o przełożeniu 1:1. Są to kopuły oznaczone numerem 1 i 2. Wciągarka jest prostą konstrukcją. Składa się z belki na końcu której zainstalowany jest siłownik śrubowy. Druga strona belki zawiera koła przez które przewija się lina na której wisi kopuła. Układ jest zdublowany. Jeden siłownik śrubowy ciągnie dwie liny, liny przewijają się przez zblocze i zamocowane są do wahaka na kopule.

Pozostałe kopuły napędzane są wciągarkami które mają układ zblocza. W tym przypadku siłownik porusza wózek z kołami przewojowymi. Jeden z końców liny zamontowany jest do korpusu wciągarki, i poprzez koło przewojowe i koło kierunkowe podpięty jest do kopuły. W tym przypadku przełożenie zblocza wynosi 2:1. Wszystkie końce lin są zamocowane poprzez czujniki siły. Czujniki siły mają zakres do 100 kN. Ruch wózka wciągarki ograniczony jest poprzez zestaw czterech wyłączników krańcowych. Dwa z nich ograniczają ruch podczas normalnej eksploatacji. Dwa są jako wyłączniki bezpieczeństwa.

Prędkość przejazdu jest stała i wynosi 0,03 m/sek. Obsługa jazd kopuł będzie odbywać się na dwa sposoby: poprzez zdefiniowane wcześniej współrzędnej zapisane w recepturach lub manualnie.

Zmiana wysokości podwieszenia kopuł mobilnego sufitu będzie dokonywana przed danym wydarzeniem muzycznym.

Ponadto salę koncertową i salę kameralną będą oddzielały mobilne ściany, które po obu strona pokryte są okładzinami, o dwóch różnych strukturach. Jedna strona pochłania dźwięk, druga go odbija.