Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

12 listopada, 2015

Archiwum

Solidne Fundamenty CKK Jordanki

Bliskie sąsiedztwo Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki z zabytkowym kompleksem staromiejskim, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, stanowiło niemałe wyzwanie projektowe. Ze względu na przepisy dotyczące zagospodarowania terenu i ochrony pejzażu Starego Miasta, wysokość budynku nie mogła być wyższa niż pobliska zabudowa. Z tego też powodu, ponad 60% kubatury CKK Jordanki znajduje się poniżej poziomu terenu (ok. 105 000m3).

By mógł powstać budynek zaprojektowany przez Fernando Menisa, niezbędnym było wykonanie wykopu o głębokości około 18 metrów poniżej poziomu terenu, to prawie pięć pięter w dół. Wykop pod salę na Jordankach miał wymiary 55 na 90 metrów. Realizując tak skomplikowane zadanie inżynierskie niezbędne było wykonanie ścian szczelinowych zabezpieczających wykop i pozwalających na bezpieczne prowadzenie prac budowlanych.

– To dość popularna technologia wykorzystywana przy pracach budowlanych wśród gęstej zabudowy miejskiej. Taka ściana szczelinowa może być później wykorzystana jako element konstrukcyjny budynku. – tłumaczy Robert Kiezik, kierownik kontraktu „Mostostal Warszawa”.

Ściany szczelinowe mają od 40 do 90 cm grubości, a głębokość na którą sięgają ściany to nawet 25 metrów poniżej poziomu obecnego terenu. Ściany szczelinowe wykonano z wodoszczelnego betonu B30 W8. Samej stali zbrojeniowej na potrzeby wykonania ścian szczelinowych zużyto ponad 300 ton.
Wykonanie takiej konstrukcji pozwoliło prowadzić roboty ziemne w tempie ponad 180 wywrotek urobku dziennie. Opisywane prace miały miejsce dwa lata temu.