Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

[ONLINE] Wieczór francuski | C. Saint-Saëns #3

Koncert z cyklu Wieczór francuski z okazji
100. rocznicy śmierci C. Saint-Saënsa
Część 3

koncert online


Koncerty oraz prolog koncertowy będą emitowane online na kanale YouTube Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Transmisja Części 3 koncertu obędzie się 26 maja 2021 r. o godz. 19:00 i będzie dostępna do 30 czerwca 2022r.


Wystąpią:
Karolina Sekuła – fortepian
Miłosz Rządkiewicz – fortepian
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Dainius Pavilionis – dyrygent
Andrzej Sułek – prowadzenie

W programie:
C. Saint-Saëns – Karnawał zwierząt


14.05.2021r., godz. 19:00 – 19:30 – Prolog koncertowy / C. Saint-Saëns 
15.05.2021r., godz. 18:00 – Wieczór francuski / C. Saint-Saëns #1, podczas którego usłyszymy II Symfonię a-moll op. 55
22.05.2021r., godz. 18:00 – Wieczór francuski / C. Saint-Saëns #2, podczas którego wysłuchamy III Koncert skrzypcowy h-moll op. 61 oraz Introdujcję i Rondo Capriccioso a-moll op. 28
26.05.2021r., godz. 19:00 – Wieczór francuski / C. Saint-Saëns #3, podczas którego posłuchamy najbardziej znane dzieło kompozytora jakim jest Karnawał Zwierząt.Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu „Wielcy kompozytorzy – wielkie jubileusze”


Wielcy kompozytorzy – wielkie jubileusze to projekt, którego ideą jest uczczenie pamięci artystów obchodzących ważne rocznice w 2021 r. W ramach zadania odbędzie się 12 wydarzeń, w tym: koncerty symfoniczne, kameralne, recitale, wystawa plakatów, projekcja filmowa oraz wykład. Projekt odwołuje się do następujących rocznic:  280. rocznicy śmierci A. Vivaldiego, 100. rocznicy śmierci C. Saint-Saënsa, 50. rocznicy śmierci I. Strawińskiego, 120. rocznicy śmierci G. Verdiego, 230. rocznicy śmierci W. A. Mozarta, 110. rocznicy śmierci G. Mahlera oraz 100. rocznicy śmierci W. Żeleńskiego. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni wybitni artyści (Marek Tomaszewski, Krzysztof Książek, Piotr Buszewski, Piotr Sałajczyk), a także młodzi laureaci nagród w konkursach, studenci akademii muzycznych oraz uczniowie.


Karolina Sekuła urodziła się w 2002 roku w Toruniu. Jest uczennicą VI klasy II stopnia w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, w klasie fortepianu Marka Kamoli. W zeszłych latach kształciła się pod kierunkiem Aleksandry Soboń-Wakarecy oraz Marii Krzyżanowskiej. Jest laureatką konkursów pianistycznych oraz muzyki kameralnej, m.in.: I miejsca w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Muse w Atenach (2019), I miejsca i nagrody specjalnej w IV Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Turznie (2018), I miejsca w IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Trzcianie (2018), I miejsca w XXI Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych w Jaworze (2019), nagrody dla najlepszego uczestnika Rota Piano Week III w postaci recitalu w Sewilli (Hiszpania, 2020), II miejsca w 9. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Broumov (Czechy, 2019), II miejsca i nagrody specjalnej od Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Augustowie (2018), II miejsca oraz nagrody specjalnej PWM w I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym MusicAlive organizowanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, II miejsca w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Opus w Krakowie (2019), nagrody specjalnej w Międzynarodowym Kursie i Konkursie PIANALE Junior w Schlitz (Niemcy, 2018), jest finalistką V Ogólnopolskiego Konkursu Indywidualności Muzycznych Atma (Zakopane, 2020), III miejsca w XIX Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie (2019), III miejsca w XIII Ogólnopolskim Konkursie Kameralistyki Fortepianowej w Toruniu (2016), wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Centrum Edukacji Artystycznej w kategorii Zespoły Kameralne (2021), wyróżnienia w XXIII Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym im. Haliny Czerny-Stefańskiej w Żaganiu (2018), wyróżnienia w XXXVI Konkursie Zespołów Kameralnych we Wrocławiu (2019), wyróżnienia i nagrody specjalnej od Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w 23. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Szafarni (2015). Występowała min.: w Carnegie Hall w Nowym Jorku, Megaron Hall w Atenach, Łazienkach Królewskich w Warszawie, Domu urodzenia F.Chopina w Żelazowej Woli, Ośrodku Chopinowskim w Szafarni, Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi, Hiszpanii, na Litwie, Niemczech, Szwajcarii, w Toruniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu ,,Probaltica’’ oraz ,,Cello Festival’’, Sali koncertowej CKK Jordanki oraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, w roli solistki. Doskonaliła swoje umiejętności pod okiem wybitnych pedagogów, m.in.: Jacquesa Rouviera, Janusza Olejniczaka, Katarzyny Popowej-Zydroń, Ewy Pobłockiej, Zbigniewa Raubo, Julii Kociuban, Williama Fonga, Zuzany Niederdorfer. Posiada również tytuł Finalisty 44. Olimpiady Artystycznej w sekcji historii muzyki (2020). Za osiągnięcia otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów (2020/21), Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020/21), Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ,,Humaniści na start!’’ (2020/21), Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ,,Prymus Pomorza i Kujaw’’ (2016-2019), Stypendium Kulturalne Miasta Torunia (2021, 2019, 2018), Stypendium ,,Maestro’’ Prezydenta Miasta Torunia (2019-2021) oraz należała do grona Stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (2018/2019).


Miłosz Rządkiewicz  jest uczniem VI klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Toruniu, w klasie fortepianu profesora Waldemara Wojtala. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat w klasie Pani Iwony Kuczyńskiej, a następnie kontynuował ją u Pana Michała Czaposkiego.  Miłosz jest laureatem międzynarodowych oraz ogólnopolskich konkursów pianistycznych, zdobył m. in.: I miejsce w International Piano Competition “Citta di Arona” (2021), jest dwukrotnym Laureatem XXVIII i XXV Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu (2020 i 2017), zdobył I miejsce w International Music Competition Vienna “Grand Prize Virtuoso” (2019), Prix special Or na Paris Music Competition (2019), I miejsce w IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Żywcu (2019), I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Turznie (2017), II miejsce w XVII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym “Muzyka bez limitów” w Druskiennikach (2017), Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym “Fenomeny Muzyczne” (2021). Miłosz reprezentuje szkołę podczas licznych koncertów i wydarzeń artystycznych. Występował, m. in. w Musikverein w Wiedniu, w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, Ośrodku Chopinowskim w Szafarnii, w Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku, w sali koncertowej CKK Jordanki, na Litwie, w Austrii i w Szwajcarii. Jako solista grał z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną (trzykrotnie), Lwowską Orkiestrą Kameralną “Akademia” oraz z orkiestrą XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego “Muzyka bez limitów” w Druskiennikach. Miłosz doskonali swoje umiejętności gry na fortepianie podczas licznych kursów pianistycznych prowadzonych przez wybitnych profesorów, m. in.: prof. Janusza Olejniczaka, Akiko Ebi, prof. Andrzeja Jasińskiego, prof. Katarzynę Popową-Zydroń, Martina Lysholma Jepsena, Aleksandrę Zvirblyte. Za osiągnięcia artystyczne oraz naukowe otrzymał Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie Kultury (2020, 2017) i Stypendium “Maestro” Prezydenta Miasta Torunia (2020/2021).


Dainius Pavilionis urodził się w 1977 roku w Mariampolu na Litwie w rodzinie o bogatych tradycjach muzycznych. Ukończył szkołę muzyczną w klasie fortepianu zostając  laureatem wielu konkursów. W 1992 roku podjął naukę w Konserwatorium im. J. Gruodisa w Kownie w klasie dyrygentury chóralnej. Od 1996 roku kontynuował naukę w Litewskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Povilasa Gylysa, a od 2002 roku na wydziale dyrygentury operowo-symfonicznej  w klasie prof. Juozasa Domarkasa, którego postrzega jako swojego mentora i muzycznego ojca.
Po uzyskaniu dyplomu w 2006 roku został wykładowcą w macierzystej akademii, a w 2017 roku objął stanowisko kierownika katedry dyrygentury. Od 2006 roku jest dyrygentem Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Litewskiego.
Środowisko muzyczne szybko dostrzegło w osobie Dainiusa Pavilionisa wybitnego dyrygenta i dlatego systematycznie współpracuje on m.in. z Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną oraz Państwową Orkiestrą Symfoniczną w Wilnie.
W latach 2010 – 2015 był dyrektorem artystycznym i dyrygentem w Państwowym Teatrze Muzycznym w Kłajpedzie, gdzie przygotował wiele premier m.in. „Wesołe kumoszki z Windsoru” O. Nicolaia, „Siostrę Angelicę” G. Pucciniego, „Hrabinę Maricę” E. Kalmana, „Doctora Aybolita” I. Morozowa i „Damę Pikową” P. Czajkowskiego.
Jest laureatem wielu nagród m.in. na IV Międzynarodowym Przeglądzie Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku (2006) oraz na 8. Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach (2007).
Dainius Pavilionis dyryguje orkiestrami symfonicznymi nie tylko na Litwie i w Polsce. Zapraszany jest do prowadzenia koncertów w całej Europie.
Od 1 września 2020 roku jest zastępcą dyrektora ds. artystycznych Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.


Mecenas Główny: Gmina Miasta Toruń
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Mecenas Strategiczny: Nova Trading S.A.
Mecenas Kultury – Główny Sponsor: PGE Energia Ciepła S.A.
Mecenas: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. oraz marki: Seni i Bella,
Partnerzy: Nova Metale Sp. z o.o., Ruch Muzyczny, Kino Centrum, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu,
Patroni medialni: TVP3 Bydgoszcz, TV TORUŃ, dziennik Nowości, Polskie Radio PiK, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC
Organizator: Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Online

Zwroty za bilety zakupione online zostaną zrealizowane automatycznie, dla wszystkich Klientów.

Zwroty zostaną wykonane tą samą drogą, którą została dokonana płatność, zarówno w przypadku płatności przelewem bankowym, BLIKiem jak i kartą, z zastrzeżeniem terminu zgodnie ze wskazaniem operatora kart płatniczych, do 31 dni.

Bilety zakupione w kasie biletowej można będzie zwracać wyłącznie w kasie CKK Jordanki czynnej w piątki w godz. 13 – 19.

Organizator:

Kontakt z organizatorem:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Al. Solidarności 1-3

87-100 Toruń

56 622 88 05

www.tos.art.pl

Zobacz także

18:00 | [ONLINE] Wieczór francuski | C. Saint-Saëns #1

[ONLINE] Wieczór francuski | C. Saint-Saëns #1

18:00 | [ONLINE] Wieczór francuski | C. Saint-Saëns #2

[ONLINE] Wieczór francuski | C. Saint-Saëns #2