Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

9 grudnia, 2018

Case Study

Koncert: Kortez i Panieneczki

W ramach ogólnopolskiej trasy HEJ WY, 2 października 2018 roku w Sali Koncertowej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki wystąpił Kortez ze specjalnym udziałem neofolkowych Panieneczek. Koncert miał retrospektywny charakter a publiczność mogła usłyszeć wybrane piosenki ze wszystkich dotychczasowych wydawnictw artysty.

Trasę koncertową poprzedziła premiera Mini domu zbioru EPek pochodzących z podwójnie platynowego albumu Mój dom. Kortezowi towarzyszył zespół w składzie: Krzysztof Domański, Kuba Galiński, Lesław Matecki i Marcin Ułanowski.

Zobacz także

Sala Koncertowa

Inne artykuły

9 grudnia, 2018

Realizacja telewizyjna: Sting na Jordankach

uestrip

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 oraz ze środków Gminy Miasta Toruń