Warning: time() expects exactly 0 parameters, 1 given in /beta_fs/wp-content/themes/FABRIC/taxonomy.php on line 3
Event Hards Jasieniecki Stasiak 2.0 - CKK Jordanki
Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

Event Hards Jasieniecki Stasiak 2.0

zespół Łzy

20 sierpnia, 19:00 | Sala Koncertowa

[ODWOŁANY] XXVI-lecie zespołu Łzy

Organizator:

Event Hards Jasieniecki Stasiak 2.0

Stanisławowska 47

54-611 Wrocław

71 300 13 12