Warning: time() expects exactly 0 parameters, 1 given in /beta_fs/wp-content/themes/FABRIC/taxonomy.php on line 3
SONOMA CONCEPT - CKK Jordanki
Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

SONOMA CONCEPT

X CHRISTMAS SHOW

15 grudnia, 18:30 | Sala Koncertowa

Christmas Show

X CHRISTMAS SHOW

15 grudnia, 15:00 | Sala Koncertowa

Christmas Show

Organizator:

Sonoma Concept LLC Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Kazachska 1/u90

02-999 Warszawa