Warning: time() expects exactly 0 parameters, 1 given in /beta_fs/wp-content/themes/FABRIC/taxonomy.php on line 3
Visual Production sp. z o.o. - CKK Jordanki
Tytuł linku niewidoczny gołym okiem

Visual Production sp. z o.o.

TRE-VOCI-1920-1080px marzec

17 marca, 19:30 | Sala Koncertowa

Koncert Tre Voci – My way

TRE-VOCI-1920-1080px marzec

17 marca, 16:00 | Sala Koncertowa

Koncert Tre Voci – My way

Organizator:

Visual Production sp. z o.o.

ul. Tęczowa 29/4

60-287 Poznań

+48 517 198 228